↑ Return to Гимназия

Print this Page

Прием от 10, 11 и 12 класове

ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И ЕЗИЦИ “ЕВКЛИД”

УЧЕБНА 2016-2017 г.

  • след 9 , 10 и 11  класове с копие от личен картон и удостоверение за преместване или удостоверение за завършен клас.
  • профилиращи предмети – информационни технологии , първи чужд език и втори чужд език.
  • учебен процес – малки групи с индивидуален подход към всеки ученик. Прилагане на съвременни технологии в обучението..Подготовка  за ДЗИ и ВУЗ без частни уроци.
  • училищни мероприятияекскурзии и зелени училища за  учениците. Тържествено отбелязване на  празниците в страната . Участие на ученици и учители  в европейски проекти и програми
  • материална базастаите са след основен ремонт. Разполагаме с физкултурен салон,  компютърна зала и мултимедия.
  • завършване Диплома за средно образование, Свидетелство за основно образование, Удостоверение за завършен гимназиален етап и Удостоверение за завършен клас.
  • цени – 1440 евро годишна такса за дневна форма на обучение.
  • БОНУСИ Намаляване на цената при определени условия, напр . неприсъствена форма на обучение.
  • възможности  – след средно образование можете да продължите образованието си в Колежи „Евклид „ на  преференциални цени.

      За контакти : адрес – гр.София ,  тел .02 955 29 06 или 0887 06 76 06 Интернет-адрес : www.evklid.bg ; e-mail :evklid_s@abv.bg    

Permanent link to this article: http://www.evklid.bg/%d0%b3%d0%b8%d0%bc%d0%bd%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d1%8f-%d0%b5%d0%b2%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%b4/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc-%d0%b2-10-11-%d0%b8-12-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5/

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.