↑ Return to Гимназия

Print this Page

Прием след 8 клас

ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И ЕЗИЦИ “ЕВКЛИД”

ПРИЕМ СЛЕД ОСМИ КЛАС

1.Профилиращи предмети: 
1.1.Информационни технологии
1.2.Първи чужд език
1.3.Втори чужд език
1.4.Математика

2.Прием
2.1.Молба
2.2.Свидетелство за основно образование
2.3.Събеседване
2.4.Квитанция за платена такса

4.Годишна такса – 1440  евро при дневна форма на обучение
4.1.Възможност за разсрочено плащане
4.2.Намаляване на таксата при самостоятелна или индивидуална форма на обучение

 

5.Завършване – Диплома за средно образование, Свидетелство за основно образование, Удостоверение за завършен гимназиален етап и Удостоверение за завършен клас.

 

Permanent link to this article: http://www.evklid.bg/%d0%b3%d0%b8%d0%bc%d0%bd%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d1%8f-%d0%b5%d0%b2%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%b4/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc-%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4-8-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81/

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.