Print this Page

Колеж

Permanent link to this article: http://www.evklid.bg/%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b6%d0%b8-%d0%b5%d0%b2%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%b4/

За нас

ИНФОРМАЦИЯ И ЛИЦЕНЗИ Частен професионален колеж “Евклид” възниква със заповед № РД 14-59 от 15.06.2005 г.на МОН и заповед № РД 09-957 от 21.07.2010 г. на МОМН. ЛИЦЕНЗ НА КОЛЕЖ “ЕВКЛИД” 2005 ЛИЦЕНЗ НА КОЛЕЖ “ЕВКЛИД” 2010 Подчинява се на законите на Република България и на всички нормативни документи на страната, касаещи образованието. Обучението се …

View page »

Специалности

Компютърни мрежи Анимация Фирмен мениджмънт Охранители Tweet

View page »

Прием

УЧЕБНА 2017-2018 г. Прием Обучението в колежите е организирано в ДИСТАНЦИОННА ФОРМА. по график се посещават учебни занятия няколко дни на семестър.Записването е по документи и събеседване, свързано с психологически профил на кандидата и интереси в сферата на технологиите. Във всички специалности е въведено  обучение по английски език и задължителна компютърна грамотност. Завършване При завършване …

View page »

Завършване

При завършване на ЧПК “Евклид” колежаните получават международно признати: Свидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение. Договорът с Нов Български Университет (НБУ), позволява прием на колежаните директно в ІІІ курс на широк спектър от учебни програми на НБУ и придобиване на бакалавърска образователна степен. Tweet

View page »

Договор с НБУ

Договор с НБУ І. Договори със специалности на Колежите Анимация След завършване на Колежа  по Анимация / за една или две години /- директен прием в ІІІ курс на НБУ в програма  “Анимационно кино”   І.2. Компютърни мрежи След завършване на Колежа по Компютърни мрежи / за една или две години /- директен прием  в …

View page »

Галерия

    Tweet

View page »

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.