↑ Return to Колеж

Print this Page

За нас

ИНФОРМАЦИЯ И ЛИЦЕНЗИ Частен професионален колеж “Евклид” възниква със заповед № РД 14-59 от 15.06.2005 г.на МОН и заповед № РД 09-957 от 21.07.2010 г. на МОМН. ЛИЦЕНЗ НА КОЛЕЖ “ЕВКЛИД” 2005 ЛИЦЕНЗ НА КОЛЕЖ “ЕВКЛИД” 2010 Подчинява се на законите на Република България и на всички нормативни документи на страната, касаещи образованието. Обучението се извършва от водещи преподаватели в сферата на информационните и телекомуникационни технологии, визуалните изкуства, киното и телевизията, икономиката и мениджмънта, използващи съвременни образователни методики с теоретична и практическа насоченост. Учебната база е модерна и се обновява регулярно по всички образователни тенденции. Колежът разполага с няколко компютърни кабинета, оборудвани със съвременна лекционна техника и мултимедия. Колежи “Евклид” са в тясно сътрудничество с голям брой частни фирми, организации и държавни ведомства, което осигурява на обучаемите множество възможности за стажове и работа. Договорът с Нов Български Университет (НБУ) позволява прием на колежаните ни директно в ІІІ курс на широк спектър от негови учебни програми.

Permanent link to this article: http://www.evklid.bg/%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b6%d0%b8-%d0%b5%d0%b2%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%b4/about/

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.