↑ Return to Колеж

Print this Page

Прием

УЧЕБНА 2017-2018 г.

Прием

Обучението в колежите е организирано в ДИСТАНЦИОННА ФОРМА. по график се посещават учебни занятия няколко дни на семестър.Записването е по документи и събеседване, свързано с психологически профил на кандидата и интереси в сферата на технологиите. Във всички специалности е въведено  обучение по английски език и задължителна компютърна грамотност.

Завършване

При завършване на ЧПК “Евклид” колежаните  получават международно признати:

  • Свидетелство за  професионална квалификация или
  • Удостоверение за професионално обучение.

Договор с НБУ

Договорът  с Нов Български Университет (НБУ), позволява прием на колежаните директно в  ІІІ курс на широк спектър от учебни програми на НБУ и придобиване на бакалавърска образователна степен.  

 

Permanent link to this article: http://www.evklid.bg/%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b6%d0%b8-%d0%b5%d0%b2%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%b4/admission/

Прием на колежани

  Условия за прием на колежани Необходими документи: Диплома за средно образование или удостоверение за завършен гимназиален етап; /може и с невзети матури / Копие от документ за самоличност; Снимки паспортен формат – 4 бр.; Медицинско удостоверение с резолюция от личния лекар, че избраната специалност не е противопоказна за здравето на кандидата; Документ за платена …

View page »

Прием на ученици от 10, 11 и 12-ти клас

УЧЕБНА 2013-2014 г. Ученици, все още обучаващи се в 10 ,11 и 12-ти клас, незавършили средно образование, могат да записват отделни курсове в програмите на колежа като курсисти. Това е специфична форма на academic english writing обучение, която дава възможност за изпреварващо придобиване на знания и умения в Колеж “Евклид”. Всички записани курсове се признават, …

View page »

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.