↑ Return to Прием

Print this Page

Прием на колежани

 

Условия за прием на колежани Необходими документи:

 • Диплома за средно образование или удостоверение за завършен гимназиален етап; /може и с невзети матури /
 • Копие от документ за самоличност;
 • Снимки паспортен формат – 4 бр.;
 • Медицинско удостоверение с резолюция от личния лекар, че избраната специалност не е противопоказна за здравето на кандидата;
 • Документ за платена семестриална такса;

Такси

 • 540  лв.на семестър .Намаляване на таксата  при определени условия

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ-БОНУСИ При записване до 15 юни – намаление с 5% от цената; До 15 август – намаление с 3% от цената; При група от повече от трима ученика – намаляване на цената до 480 лв. на кандидат;При заплащане на двугодишната такса за обучение – намаляваме на цената с  5 % ; За  чужденци се изисква документ за владеене на български език и легализирани документи – това може да стане и със съдействие на Колежите / Таксата  включва: – организиране и провеждане на учебния процес от квалифицирани преподаватели – ползване на  учебни помагала  /за българи в чужбина и чужденци – изпращане на учебни материали по пощата /– професионални учебни зали и охрана. Важна информация – таксите е възможно да бъдат заплащани разсрочено след подаване на молба до Изпълнителния директор на колежа – могат да кандидатстват и ученици, завършили 12 клас, но не положили държавен зрелостен изпит. Завършване При завършване на ЧПК “Евклид” колежаните  получават международно признати:

 • Свидетелство за  професионална квалификация или
 • Удостоверение за професионално обучение.

Договор с НБУ Договорът  с Нов Български Университет (НБУ), позволява прием на колежаните директно в  ІІІ курс на широк спектър от учебни програми на НБУ и придобиване на бакалавърска образователна степен.

 • Компютърни мрежи-след завършване за една или две години –прием в 3-ти курс на НБУ в специалности Телекомуникации или Мрежово инженерство или във Варненски свободен университет специал-ност  Информатика и компютърни науки
 • Анимация – след завършване за една или две години –прием в 3-ти курс на НБУ в специалност Анимация; във втори курс Графичен дизайн или Кино и телевизия
 • Фирмен мениджмънт- след завършване за една или две години –прием в 3-ти курс на НБУ специалности-Бизнес администрация- ДО,Маркетинг-ДО,Финанси-ДО,Туризъм-ДО
 • Охранители- след завършване за една или две години –прием във 2-ри курс на НБУ Гражданска и корпоративна сигурност

 

Permanent link to this article: http://www.evklid.bg/%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b6%d0%b8-%d0%b5%d0%b2%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%b4/admission/%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b6%d0%b0%d0%bd%d0%b8/

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.